Recent Nieuws
 2024-05-20      
Bekers
Daar de kampioenen van de hoofd en eerste-klasse geen recepties houden, worden de kampioensbokalen uitgereikt tijdens de ledenvergadering van 30 augustus 2024
 2023-08-19      
Inloggen
Voor de split-season competitie, kan met gewoon inloggen zonder letter toevoeging. Ná de splitsing, hoofdklasse en of eersteklasse, is de toevoeging C
 2023-08-19      
Spelen in meerdere teams
Voor verenigingen met meerdere teams; Spelers van een lager team die incidenteel gaan spelen in een hoger team, kunnen op aanvraag toegevoegd worden. (een en ander uiteraard volgens de geldende reglementen)  Het toevoegen wordt niet meer op de vrijdagavond gedaan. Dus, tijdig een en ander doorgeven.